ავტო სესხი

 1. რატომ ავტო სესხი?
 2. მიიღეთ ავტო სესხი ავტომობილის უზრუნველყოფით


 3. რა მიზნით შეიძლება ავიღო ავტო სესხი?
 4. სესხის თანხის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი მიზნობრიობით.


 5. რა საბუთები მჭირდება ავტო სესხის ასაღებად?
 6. • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა
  • სესხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია

 7. რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე ავტო სესხის ასაღებად?
 8. • ასაკი 20-70 წლამდე (სესხის ვადის დასრულებისას მაქსიმუმ 70 წლის)
  • საქართველოს მოქალაქე

სესხის თანხა 25 000 ლარამდე
სესხის ვადა 4 ან 12 თვის ვადით
დაზღვევის გარეშე 6000 ლარამდე
საშეღავათო პერიოდი ძირზე 3 თვემდე
უზრუნველყოფა ავტომობილით
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 36%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 42.58%-დანევროპის მიკროსაფინანსო დღესერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკა