ხათუნა ხარაბაძე

ხათუნა ხარაბაძე ოჯახთან ერთად ცხოვრობს სოფელ ფარცხანაყანევში, ქუთაისის მახლობლად. ბიაიჯისთან თანამშრომლობს 2014 წლიდან. ჩვენ კომპანიაში აღებული სესხით მან შეიძინა მიწა, გამართა რამდენიმე სათბური და ახორციელებს სხვადასხვა ბოსტნეულის მოყვანას. 

ვინაიდან სათბურის გამართვა  განსაკუთრებულ ცოდნას მოითხოვს, მან რჩევისთვის  ბიაიჯის აგრონომს მიმართა. დღეს-დღეობით მისი  12  სასათბურე მეურნეობა გამართულად მუშაობს. მოყავს პამიდორი, რომელსაც ძირითად ქუთაისში ყიდის. „ბიაჯისთან თანამშრომლობა განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ჩემთვის, ამიტომაც მომავალშიც ბიზნესის გაფართოებას ბიაჯისგან აღებული სესხით გავაგრძელებ, მითუმეტეს, რომ ჩემი სესხის ექსპერტი ითვალისწინებს ჩემი ბიზნესის სეზონურობას და გადახდის გრფიკს შესაბამისად მიდგენს “, - ამბობს ქალბატონი ხათუნა. ევროპის მიკროსაფინანსო დღესერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკა