რატომ ბიაიჯი

ჩვენი უპირატესობებია:

 

  • გრძელვადიან პერიოდში მდგრად განვითარებაზე ორიენტაცია;
  • კომპანიის მისწრაფება დააბალანსოს კომპანიის მიმართ ყველა დაინტერესებული მხარის : ინვესტორების, მფლობელების, კლიენტების, თანამშრომლების,პარტნიორების, მარეგულირებელი ინსტიტუტების  და მთელი საზოგადოების ინტერესები;
  • მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები და მათ პროფესიულ განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა;
  • კლიენტების ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინება და შესაბამისი ფინანსური გადაწყვეტილებების შეთავაზება;
  • რეგიონული განვითარება და კლიენტებთან ტერიტორიული სიახლოვე;
  • პროდუქტების და სერვისების ტექნოლოგიურ და ხარისხობრივ სრულყოფაზე ორიენტაცია;
  • კლიენტების ფინანსურ განათლებაზე ზრუნვა და მათთვის ტრენინგების შეთავაზება;
  • ფერმერებისთვის აგრო - ბიზნესის ექსპერტის ტრენინგების შეთავაზება;
  • სხვადასხვა სოციალური პროექტების განხორციელება;
  • გარემოსდაცვითი პროგრამების შემუშავება. 

 

 


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება