აგრო სესხი

 1. რატომ აგრო სესხი?
 2. ბიაიჯი გასცემს აგრო სესხებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ფერმერებისთვის, რომელიც ითვალისწინებს ფინანსური მხარდაჭერის გაწევას მცირე და საშუალო აგრო მეურნეობებისთვის.


 3. რა მიზნით შეიძლება ავიღო აგრო სესხი?
 4. სესხის თანხის გამოყენება შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დანახარჯების დასაფინანსებლად, მათ შორის:


  • სასუქებისა და შხამ-ქიმიკატების შეძენა
  • სათესლე მასალების შეძენა
  • აგრობიზნესის განვითარებისთვის აუცილებელი ტექნიკის შეძენა
  • საწარმო შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობა

 5. რა საბუთები მჭირდება აგრო სესხის ასაღებად?
 6. სესხის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით.


 7. რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე აგრო სესხის ასაღებად?
 8. • ასაკი 20-70 წლამდე (სესხის ვადის დასრულებისას მაქსიმუმ 70 წლის)
  • საქართველოს მოქალაქე

 9. უზრუნველყოფა
 10. უზრუნველყოფა უძრავი ქონების სახით არ მოითხოვება 30 000 ლარამდე სესხის ჩათვლით, ამ შემთხვევაში სესხი გაიცემა მხოლოდ თავდებობით


  სესხის თანხა 300 - 100 000 ლარამდე
  სესხის ვადა 4 - 120 თვემდე
  საშეღავათო პერიოდი 0-11 თვემდე
  წლიური საპროცენტო განაკვეთი 22%-დან
  წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 24.83%-დან340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება