ბიაიჯი თანამშრომლებისთვის

ბიაიჯისთვის თანამშრომლები ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივია, ამიტომ იგი ზრუნავს თანამშრომლების მუდმივ პროფესიულ და კულტურულ განვითარებაზე და ამ მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს, რომლებიც გულისხმობს როგორც ტრენინგების,ასევე სხვადასხვა გასართობ-შემეცნებითი აქტივობების ორგანიზებასა და დაფინანსებას.
 

ტრენინგები:

  • საორიენტაციო ტრენინგები ახალი თანამშრომლებისთვის;
  • პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ტრენინგები და ატესტაცია;
  • ტრენინგები საკრედიტო ექსპერტებისთვის „პასუხისმგებლიანი გაყიდვები“;
  • ტრენინგები რისკების სამსახურის თანამშრომლებისთვის  PUM Netherlands Senior Experts-ის ორგანიზებით;
  • ბიზნეს ინგლისურის შემსწავლელი კურსი საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის და სხვ.
  • ტრენინგი კლიენტების ჭარბვალიანობის აცილების მიმართულებით

 

შედეგებზე დამყარებული წამახალისებელი აქტივობები:

  • სამოყვარულო კულინარიული კურსი კულინარიის აკადემიაში;
  • გამორჩეული თანამშროლებისთვის სხვადასხვა გასართობი აქტივობების დაფინანსება;

 


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება