ბიაიჯი მეწარმე ქალბატონებისთვის

2016 წლიდან ბიაიჯი ახორციელებს პროექტსბიაიჯი მეწარმე ქალბატონებისთვის“. პროექტი გულისხმობს მოწვეული სპეციალისტების დახმარებით ტრენინგების ჩატარებას ბუღალტერიის, გადასახადების და მეწარმე ქალბატონებისთვის საინტერესო სხვა საკითხებზე. პროექტი იქნება ყოველწლიური .დასწრება შეუძლიათ იმ მეწარმე ქალბატონებს, რომელთაც ბიაიჯიში აქვთ მიმდინარე ურბანული ან აგრო სესხი. 2016 წელს ტრენინგს უძღვებოდა შპს „ფინარტგრუპ“-ის დამფუძნებელი ეკატერინე კაზმარაროვა, რომელსაც მიკროსაფინანსო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია . გარდა ამისა , იგი გახლავთ სტრატეგიული დაგეგმარების და ბიუჯეტირების, ინვესტირების, ორგანიზაციული და ფინანსური მართვის ექსპერტი. მონაწილე ქალბატონების გადაეცათ ტრენინგის მასალები და სერთიფიკატები. 


სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება