პრეტენზიები

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "ბი აი ჯი" მზად არის განიხილოს თქვენი პრეტენზია და თქვენთან ერთად ეძებოს პრობლემის გადაჭრის გზები


პრეტენზიის წარდგენისა და პასუხის მიღების ეტაპები


1. პრეტენზიის დაფიქსირება შესაძლებელია შემდეგი ფორმებით

 

ზეპირსიტყვიერად

სატელეფონო

(995) 577 96 10 05

ელ.ფოსტა

complaints@big.com.ge

საჩივრის ყუთი

წერილობითი

 


2. რა ვადაში მოხდება პრეტენზიის განხილვა?

პრეტენზიის განხილვა განხორციელდება საჩივრის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა


3. პრეტენზიაზე პასუხს მიიღებთ თქვენთვის სასურველი ფორმით

წერილობით - პასუხს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ფაქტიურ მისამართზე

ტელეფონით - პრეტენზიის განხილვისთანავე დაგიკავშირდებით მითითებულ საკონტაქტო ტელეფონზე

ელ. ფოსტით - პრეტენზიის პასუხი გამოიგზავნება თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.პრეტენზიის წარდგენის ფორმა გადმოაგზავნეთ მეილზე: complaints@big.com.ge


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება