სწრაფი SME სესხი

 1. რატომ სწრაფი SME სესხი?
 2. კლიენტების ბიზნეს იდეების დასაფინანსებლად ბიაიჯი გასცემს სწრაფ SME სესხებს, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას.


 3. რა მიზნით შეიძლება ავიღო სწრაფი სესხი?
 4. სესხის თანხის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი მიზნობრიობით, მათ შორის:


  • ახალი ბიზნესის დაწყება
  • საბრუნავი საშუალებების შეძენა
  • ძირითადი საშუალებების შეძენა
  • სამომხმარებლო მიზნები
  • ვალდებულებების გადაფარვა

 5. რა საბუთები მჭირდება სწრაფი SME სესხის ასაღებად?
 6. სწრაფი SME სესხის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით.


 7. რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე სწრაფი სესხის ასაღებად?
 8. • ასაკი 20-70 წლამდე (სესხის ვადის დასრულებისას მაქსიმუმ 70 წლის)
  • საქართველოს მოქალაქე

  სესხის თანხა 1000 - 50 000 ლარამდე
  სესხის ვადა 3 - 60 თვემდე
  საშეღავათო პერიოდი ძირზე 12 თვემდე
  უზრუნველყოფა სავალდებულოა
  წლიური საპროცენტო განაკვეთი 26%-დან
  წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 29.33%-დან

 9. რა არის სესხზე მიბმული სიცოცხლის დაზღვევა?
 10. ეს არის სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მსესხებლის დავალიანების დაფარვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ, ბი აი ჯის სესხების დაზღვევის პირობების თანახმად.სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება