მენეჯმენტი

 

  გიორგი მარიამიძე
გენერალური დირექტორი
გიორგი მარიამიძეს გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც საბანკო-სადაზღვევო, ასევე მიკროსაფინანსო სფეროში. სხვადასხვა დროს, წამყვან საფინანსო ინსტიტუტებში ის ხელმძღვანელობდა შემდეგ მიმართულებებს : რეპორტინგს, ფინანსებს, საოპერაციო და საკრედიტო ადმინისტრირებას.

გიორგი ფლობს ბულგარეთის ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხსს.


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება