მისია და ხედვა

ჩვენი მისია მიკრო და მცირე მეწარმეების სტაბილური განვითარების მხარდაჭერაა, კლიენტის ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ოპტიმიზირებული და მასზე მორგებული დაფინანსების შეთავაზების გზით.


ბიაიჯი მიისწრაფვის გახდეს წამყვანი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართულ ბაზარზე კლიენტზე მორგებული პროდუქტების, დაგროვილი გამოცდილებისა და თანამშრომლების პროფესიონალიზმის დახმარებით. მიმდინარე სტრატეგიის ძირითადი ამოცანებია საქართველოს ხუთ უდიდეს რეგიონში სერვის-ცენტრების დაარსება, რაც თავის მხრივ მყარ საფუძველს ჩაუყრის ორგანიზაციის შემდგომ განვითარებასა და რეგიონალურ ბაზრებზე სრული დატვირთვით გასვლას.


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება