ბი აი ჯი - ს მომხმარებლებს სიცოცხლის დაზღვევა საჩუქრად!

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბი.აი.ჯი (ბიზნეს საინვესტიციო ჯგუფი)“ ზრუნავს მომხმარებლებისა და მათი ოჯახების ფინანსურ კეთილდღეობაზე. 2017 წლის 1 აგვისტოდან  ახალი სესხის გაცემისას ბი აი ჯი მომხმარებელს საჩუქრად გადასცემს სესხზე მიბმულ სიცოცხლის დაზღვევას.

ორგანიზაციაში დაზღვეულ სესხზე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, მსესხებლის დავალიანებას დაზღვევით გათვალისწინებული პირობების თანახმად ფარავს სადაზღვევო კომპანია, შესაბამისად მომხმარებლის ოჯახს ეხსნება აღნიშნული ფინანსური ვალდებულება.

ბი აი ჯი გისურვებთ ფინანსურ წარმატებასა და დიდხანს სიცოცხლეს


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება