რეიტინგი

MicroFinanza Rating – ის  მიერ 2013 და 2015 წლებში განხორციელდა ბიაიჯის ინსტიტუციური და სოციალური სარეიტინგო შეფასება. კომპანიის ინსტიტუციური რეიტინგია : BB- , რაც გულისხმობს კარგად მართულ მოკლე და საშუალო ვადიან რისკებს და საქმიანობის ეფექტურად შესრულებას, ხოლო კომპანიის სოციალური რეიტინგია : B, რაც აღნიშნავს სოციალური მისიის მართვის საშუალო დონეს. 


  მიკროფინანზა სოციალური რეიტინგი, 2015 (ინგლისურად) 
  მიკროფინანზა, ინსტიტუციონალური რეიტინგი, 2013 (ინგლისურად) 


 

2016 წლის ივლისში ბიაიჯიმ მოიწონა კლიენტის დაცვის Smart Campaign - ის 7 პრინციპი, რაც გულისხმობს კლიენტის ინტერესების მაქსიმალურ დაცვას. კომპანია აცხადებს მზაობას თავისი საქმიანობის ბიზნეს მოდელი მოარგოს აღნიშნულ პრინციპებს და შედეგად მოიპოვოს Smart Campaign -ის სერტიფიკატი.

 


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება