სახელფასო სესხი

 1. რატომ სახელფასო სესხი?
 2. ბიაიჯი გასცემს მომხმარებლის მოთხოვნებზე მორგებულ სესხებს ხელფასის საფუძველზე.


 3. რა მიზნით შეიძლება ავიღო სახელფასო სესხი?
 4. სახელფასო სესხის მიღება შესაძლებელია ნებისმიერი, მომხმარებლისთვის სასურველი მიზნობრიობით.


 5. რა საბუთები მჭირდება სესხის ასაღებად?
 6. სესხის მიღება შესაძლებელია  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით და ხელფასის დამადასტურეებელი დოკუმენტის საფუძველზე.


 7. რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე სახელფასო სესხის ასაღებად?
 8. • ასაკი 20-70 წლამდე (სესხის ვადის დასრულებისას მაქსიმუმ 70 წლის)
  • საქართველოს მოქალაქე
  • მინიმუმ 3 თვიანი მუშაობის სტაჟი

 9. უზრუნველყოფა
 10. უზრუნველყოფა უძრავი ქონების სახით არ მოითხოვება 3 000 ლარამდე სესხის ჩათვლით, ამ შემთხვევაში სესხი გაიცემა მხოლოდ თავდებობით.


  სესხის თანხა 300 - 50 000 ლარამდე
  სესხის ვადა 4 - 84 თვემდე
  საშეღავათო პერიოდი ძირზე 3 თვემდე
  წლიური საპროცენტო განაკვეთი 26%-დან
  წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 29.33%-დან

340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება