სოციალური მეწარმეობა

ჩვენ ვთანამშრომლობთ ევროპის ფონდთან, რომელიც სოციალურ მეწარმეობას მხარდაჭერას უწევს 2009 წლიდან. მან 2016 წელს მოაწყო იდეების კონკურსი სტუდენტებს შორის და გამარჯვებული გუნდზე გასცა გრანტი . ჩვენმა ორგანიზაციამ ამ კონკურსში მონაწილობა მიიღო როგორც ჟიურის წევრმა და ამასთან ერთად გამარჯვებულ გუნდს დამატებით გაუწია ფინანსური დახმარება. გამარჯვებულმა სტუდენტებმა შექმნეს სოციალური საწარმო  Hand4help, რომელიც აწარმოებს 3 D პრინტერზე დაბეჭდილ ხელის პროტეზებს იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ხელის მტევანი ამპუტირებული აქვთ. ისინი აწარმოებენ 2 სახის პროტეზს : მექანიკურს და ელექტრონულს. მათი სოციალური მისიაა : მექანიკური პროტეზების  უფსოდ გადაცემა იმ ადამიანებისთვის, ვისვისაც ეს სასიცოცხლოდ აუცილებელია.
 

გარდა ამისა, ევროპის ფონდმა ევროპის მიკროსაფინანსო დღეს - 2016 წლის 20 ოქტომბერს ჩვენს თანამშრომლებს ჩაუტარა სემინარი სოციალურ მეწარმეობასთან დაკავშირებით და გააცნო საქართველოში მოღვაწე წარმატებული სოციალური საწარმოები, რომელთაგან ერთ-ერთმა , სტუდია ჰერამ, წარმოგვიდგინა პრეზენტაცია საკუთარი საქმიანობის შესახებ. სემინარის ჩატარების მიზანი იყო ჩვენი თანამშრომლების მხრიდან სოციალური მეწარმეობის არსის უკეთესად გაგება , რადგან მომავალში ვაპირებთ სოციალური საწარმოების ერთობლივად დაფინანსებას.

სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება