გოჩა ვანიშვილი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბი აი ჯი - ს მომხმარებლის გოჩა ვანიშვილის საქმიანობას წარმოადგენს ბავშვის ტანსაცმლით ვაჭრობა. გოჩას მრავალ წლიანი გამოცდილება აქვს აღნიშნულ სფეროში. მან ორგანიზაციიდან მიღებული დაფინანსებებით შეიძინა და შეავსო სასაქონლო მარაგები, რის შედეგადაც გააფართოვა ბიზნესი, გაზარდა კაპიტალი და მიიღო საგრძნობლად მეტი მოგება.


340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება