ბიზნეს სესხი

 1. რატომ ბიზნეს სესხი?
 2. ბიაიჯი გასცემს ბიზნეს სესხებს, რომელიც ითვალისწინებს ფინანსური მხარდაჭერის გაწევას მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის


 3. რა მიზნით შეიძლება ავიღო ბიზნეს სესხი?
 4. სესხის თანხის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი მიზნობრიობით, მათ შორის:


  • საბრუნავი საშუალებების შეძენა
  • ძირითადი საშუალებების შეძენა
  • სამომხმარებლო მიზნები
  • ვალდებულებების გადაფარვა

 5. რა საბუთები მჭირდება ბიზნეს სესხის ასაღებად?
 6. სესხის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით.


 7. რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე ბიზნეს სესხის ასაღებად?
 8. • ასაკი 20-70 წლამდე (სესხის ვადის დასრულებისას მაქსიმუმ 70 წლის)
  • საქართველოს მოქალაქე

 9. უზრუნველყოფა
 10. უზრუნველყოფა უძრავი ქონების სახით არ მოითხოვება 30 000 ლარამდე სესხის ჩათვლით, ამ შემთხვევაში სესხი გაიცემა მხოლოდ თავდებობით


  სესხის თანხა 300 - 100 000 ლარამდე
  სესხის ვადა 4 - 120 თვემდე
  საშეღავათო პერიოდი 0 - 11 თვემდე
  წლიური საპროცენტო განაკვეთი 22%-დან
  წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 24.83%-დან340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება