ჩვენთან შეგიძლიათ შეასრულოთ კომუნალური და სხვა ტიპის გადახდები:
- კომუნალური მომსახურება
- მობილური კავშირის ოპერატორები
- ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტი
- კომერციული ტელევიზია
- საფოსტო გზავნილების კომპანიები
- საფინანსო მომსახურება
- სახელმწიფო სექტორი
- დაზღვევა 
- სასწავლებლები
- ტოტალიზატორები
- საქველმოქმედო და სხვა გადახდები

340x280სერვის ცენტრები

სერვის ცენტრების რუკაონლაინ დახმარება